Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts
3

Diversifiering i alternativa investeringar

6 comments
67% Upvoted
What are your thoughts? Log in or Sign uplog insign up
level 1

Cornu är rätt tappad, ta allt med en stor nypa salt.

level 2

Kom med konstruktiv kritik gällande ämnet istället för att köra ad hominen.

Varför skulle den här riskspridningen vara olämplig?

level 3

Bevisbördan bör snarare ligga på den som tycker att man ska följa ett reklaminlägg från en bloggare. Att investera i Kenyanska solceller för att få exponering i EUR låter faktiskt helt efterblivet.

level 1

En affiliatelänk för att investera i någon form av afrikanskt pyramidspel.. tror jag ska kasta in hela förmögenheten direkt

level 2
Original Poster1 point · 4 months ago

Lars Wilderäng kommer inte sälja sig till något pyramidspel. Om du läser bloggposten så ser du att rekommendationen är en liten del av sparandet för att diversifiera portföljen.

Det finns vad jag sett inget som tyder på att Trine fungerar som ett pyramidspel. Inte minst att avkastningen faktiskt inte är speciellt hög.

Du kanske blandar ihop det med Better Globe, som lätt kan misstänkas vara ett pyramidspel med tanke på den ”fantastiska” avkastningen och vilka som skapat det företaget.

level 3

Ok ok. Men det känns ändå som en väldigt dålig idé att basera investeringsbeslut på sponsrade blogginlägg

Community Details

1.5k

Subscribers

11

Online

Create Post
Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. Learn More.