Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts
6
2 comments
100% Upvoted
What are your thoughts? Log in or Sign uplog insign up
Sort by
Comment deleted4 months ago(0 children)
Original Poster2 points · 4 months ago

Mitä arpa tässä on kun kyseessä on suomen lainsäädäntöä?

"Arvopaperimarkkinalain mukaan velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous syntyy, jos osakkeenomistajan ääniosuus julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhtiössä kasvaa yli 30 tai 50 prosentin."

"Tarjousvastikkeen tulee pääsääntöisesti olla vähintään korkein tarjousvelvollisen tai tämän kanssa yksissä tuumin toimivan henkilön tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana kohdearvopaperista maksama hinta."

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Ostotarjoukset/Tarjousvelvollisuus/Pages/Default.aspx

Comment deleted4 months ago(0 children)
Original Poster2 points · 4 months ago

Kuitenkin FIVAlla on hänen sähköposti viestintä mitä aika selkeästi näyttää mitä hän omistaa mikäkin tahon kautta. Ja ketkä korppikotka on?

Hinta pysyy siinä tasossa koska joku UBSlla myy (eiköhän ole kyseisen herran tavoite pitää hinta alhaalla).

Community Details

965

Subscribers

9

Online

Suomen versio kuuluisasta /r/personalfinance subredditistä.

Create Post
Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. Learn More.