×
all 6 comments

[–]preppad 5 points6 points  (2 children)

Cornu är rätt tappad, ta allt med en stor nypa salt.

[–]QuantoR 1 point2 points  (1 child)

Kom med konstruktiv kritik gällande ämnet istället för att köra ad hominen.

Varför skulle den här riskspridningen vara olämplig?

[–]ok_reddit 0 points1 point  (0 children)

Bevisbördan bör snarare ligga på den som tycker att man ska följa ett reklaminlägg från en bloggare. Att investera i Kenyanska solceller för att få exponering i EUR låter faktiskt helt efterblivet.

[–]joddlaren 0 points1 point  (2 children)

En affiliatelänk för att investera i någon form av afrikanskt pyramidspel.. tror jag ska kasta in hela förmögenheten direkt

[–]Martin81[S] 0 points1 point  (1 child)

Lars Wilderäng kommer inte sälja sig till något pyramidspel. Om du läser bloggposten så ser du att rekommendationen är en liten del av sparandet för att diversifiera portföljen.

Det finns vad jag sett inget som tyder på att Trine fungerar som ett pyramidspel. Inte minst att avkastningen faktiskt inte är speciellt hög.

Du kanske blandar ihop det med Better Globe, som lätt kan misstänkas vara ett pyramidspel med tanke på den ”fantastiska” avkastningen och vilka som skapat det företaget.

[–]joddlaren 0 points1 point  (0 children)

Ok ok. Men det känns ändå som en väldigt dålig idé att basera investeringsbeslut på sponsrade blogginlägg