Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts
3

Vad är en normal årlig löneökning i procent?

17 comments
81% Upvoted
What are your thoughts? Log in or Sign uplog insign up
level 1

Här har du svart på vitt hur löneutvecklingen sett ut sedan 2008.

Eftersom folk i tråden har gjort gällande att lönerna, i stort, ökar i linje med inflationen vill jag hänvisa till den här tabellen som visar hur inflationen sett ut under samma tid.

level 2

Den där grafen var ganska svårläst. Jag skulle gärna vilja se något som visar löneutvecklingen från någon medel/median-persons perspektiv, med start olika år, och från olika branscher. Om någon har sett något sådant får de gärna peka mig i rätt riktning.

level 3

SCB har liknande det du är ute efter i alla fall. Eventuellt har dom precis det du efterfrågar, du får grotta ner dig här.

level 1

En årlig löneökning som motsvarar inflationen är väl det allra närmaste en "normal löneökning" jag kan komma på. Dvs egentligen ingen löneökning alls.

level 2

Det förutsätter dock att produktiviteten inte utvecklas alls.

level 3

Är fortfarande runt där jag vet har fått i löneökning, 1-4% sisådär.

level 4

Jo det blir ju där vi hamnar. Produktiviteten ökar ju inte explosionsartat år för år och dessutom tillfaller naturligtvis inte all ökad produktion dom som uppbär lön, ägarna försöker naturligtvis se till att få en del av kakan.

level 1

Vad menar du när du säger "normal"? Jag tänker att det beror väldigt mkt på vad du jobbar med, din nuvarande lön, kollegors lön, osv.

level 1

Fackliga avtal brukar bli runt 2-3% per år

level 1
5 points · 3 months ago

Är du arbetare (=inte chef) så är "normal" årlig lönerevision en procentuell ökning *under* inflationen. Alltså en reallönesäkning för dig och en vinst för arbetsgivaren.

I undantagsfall kan du få en bättre lön. Ex om du dragit hem ett miljonkontrakt åt företaget. Eller vanligaste, bytt tjänst till en annan roll.

level 2

Både arbetare och tjänstemän har haft reallöneökningar varje år sedan mitten av nittiotalet. Somliga branscher kanske har haft reallönesänkningar periodvis men att påstå att det är "normalt" med reallönesänkningar stämmer inte.

level 3
4 points · 3 months ago

De som byter jobb/tjänst drar upp snittet.

OPs "normal årlig löneökning" tolkade jag som *normal årlig lönerevision*, alltså den du får om du behåller samma tjänst/roll/ansvar.

level 4

Folk som byter jobb lär väl inte dra upp snittet mer än ungefär vad nyanställda ungdomar, som ersätter pensionärer, drar ned snittet?

Har du statistik på kollektivavtal, eller motsvarande för arbetsplatser utan kollektivavtal och/eller med individuella löner, som år efter år understiger inflationen får du gärna dela med dig.

level 4
level 2

När du säger "normal", menar du någon sorts genomsnitt?

level 1

Minst 2% skulle jag säga

level 1

Som en liten parentes måste jag säga att det är skrämmande att folk inte räknar in inflationen när de har sin lönerevision.

Community Details

1.5k

Subscribers

10

Online

Create Post
Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. Learn More.