×
all 8 comments

[–]krissipo 22 points23 points  (4 children)

fyy jeg husker de juice-kartongene der, fysj de er fæle, har ikke sett de på mange år nå

[–]bennabog 10 points11 points  (2 children)

Om jeg ikke tar helt feil har Rema samme kartongdesign på de billigste juicealternativene sine. Sikkert samme forpakningsprodusent og alt, så elendig perforering at man må bruke saks.

[–]robolai 2 points3 points  (1 child)

Hvordan er det dere behandler juice-kartongene? Kjøper stort sett den typen og har aldri hatt problemer med å åpne dem...

[–]Jegertrefftreff 6 points7 points  (0 children)

Ohh! Sjekk Mr "Jeg har kontroll på juiceboksen" over her da!

[–]TokeAndPlay 9 points10 points  (0 children)

Det skal jo være plass til tre!!

[–]Trondheimskurk 1 point2 points  (0 children)

Sånn jeg føler meg når jeg diskuterer på internett.

[–]fanatical 0 points1 point  (0 children)

Klassiker!