×
all 2 comments

[–]ProffesorSpitfire 0 points1 point  (1 child)

Jag kan inte Helsingborg, men för studentlägenheter är det mer regel än undantag att de som bor där har CSN som huvudsaklig inkomst. Man brukar inte behöva anmäla det till hyresvärden, däremot måste man vara inskriven vid ett universitet eller motsvarande, och det är ofta krav på att man tar minst 15-22,5 poäng per termin för att då bo kvar.

Det brukar inte vara krångligt att få en studentlägenhet, i många städer krävs det dock ett par år i kö.

[–]Tamazin_ 0 points1 point  (0 children)

7,5-15hp per termin i gbg (csb respektive sgs)