Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts
3

studentbostad i helsingborg hur fungerar det?

är det svårt? måste man ha stått i kö länge, vad händer om man inte har pengar men kanske tänker ta CSN lån, berättar man det för värden? Funderar på att kanske studera i helsingborg så studentlägenhet är det soim är givet men vet inte om det är svårt eller om man måste stå i kö flera år?

2 comments
100% Upvoted
What are your thoughts? Log in or Sign uplog insign up

Jag kan inte Helsingborg, men för studentlägenheter är det mer regel än undantag att de som bor där har CSN som huvudsaklig inkomst. Man brukar inte behöva anmäla det till hyresvärden, däremot måste man vara inskriven vid ett universitet eller motsvarande, och det är ofta krav på att man tar minst 15-22,5 poäng per termin för att då bo kvar.

Det brukar inte vara krångligt att få en studentlägenhet, i många städer krävs det dock ett par år i kö.

7,5-15hp per termin i gbg (csb respektive sgs)

Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. Learn More.