Donateur

Ja, ik wil als donateur Goed Hart Voor Dieren ondersteunen. Door mijn ondersteuning wil ik nadruk leggen op het doel van de stichting dat dieren een belangrijk deel van onze samenleving worden.
Hieronder heb ik mijn maandelijkse ondersteuning aangekruist:

De eerste termijn zijn wij genoodzaakt éénmalige administratiekosten van € 7,95 te berekenen. Om bankkosten te besparen machtig ik Goed Hart Voor Dieren mijn bijdrage af te schrijven van mijn bank- of girorekening.

Wanneer u geen rekeningnummer invult, ontvangt u automatisch een acceptgiro.
De rechten en plichten als donateur gelden voor de duur van één jaar en worden automatisch verlengd met een volgend jaar, tenzij 3 maanden voor afloop wordt opgezegd.

Wij sturen u een aanmeldingsformulier wat u ondertekend terug stuurt naar GHVD.

U kunt op de volgende manieren opzeggen.

Een brief sturen naar het volgende adres.
Postbus 564
5600 AN Eindhoven
Een fax sturen naar 040-2458037
Een e-mail sturen naar administratie@ghvd.nl
U kunt 3 maanden voordat uw donateurschapsjaar afloopt opzeggen. BV: U bent in oktober 2006 donateur geworden. Dan moet u voor juli 2007 een briefje, fax of e-mailsturen.
Altijd onderstaande gegevens vermelden:

- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Deelnemernummer
- Reden van opzegging